Vehicle and traffic insurance damage notification

Here you can fill in and submit first claim notification form.

How to act in case of loss event, you can read here.

DATA OF THE DRIVER

If possible, please provide documentation of the incident (accident report, diagram, photos of the scene, injuries of the vehicle(s)).
Upload
Salva Kahjukäsitluse OÜ-l on vajadusel õigus nõuda õnnetuse asjaolude ja õnnetuses osalejate kohta täiendavat teavet. Käesoleva teate vastuvõtmine Salva Kahjukäsitluse OÜ esindaja poolt ei tähenda kahjujuhtumi kindlustusjuhtumiks tunnistamist.